Szybki kontakt

AK Property Wspólnoty
tel/fax
(58) 322 37 43 w.10

Zarządzamy terenami postoczniowymi wraz z obiektami budowlanymi

Proponowany zakres usług dla wspÓlnot mieszkaniowych

Przejmowanie, na zlecenie właścicieli, w zarządzanie lub administrowanie nowych nieruchomości od developera,

Przejęcie i prowadzenie całej dokumentacji technicznej nieruchomości oraz ewidencji poszczególnych właścicieli zgodnie z obowiązującym prawem,

Rejestracja zgodnie z wymogami prawa nowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz założenie rachunku bankowego wspólnoty,

Prowadzenie profesjonalnej obsługi finansowo - księgowej dla nieruchomości,

Obsługa prawna,

Reprezentacja właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych przed urzędami i organizacjami rządowymi i samorządowymi,

Zawieranie umów na wykonywanie wszelkich niezbędnych usług do niezawodnego funkcjonowania nieruchomości, nadzór nad ich wykonawstwem,

Przygotowywanie i rozliczanie uchwalonego przez wspólnotę rocznego budżetu operacyjnego zabezpieczającego wymagania prawidłowej obsługi nieruchomości,

Przygotowywanie bankowych dokumentów opłat i dokonywanie bieżących przelewów wraz z rozliczaniem właścicieli nieruchomości,

Prowadzenie windykacji należności,

Organizacja prac porządkowych, ogrodniczych, remontowych oraz dokonywanie wymaganych prawem budowlanym przeglądów technicznych,

Obsługa techniczno - eksploatacyjna obiektu, bieżąca konserwacja,

Obsługa administracyjna i prowadzenie wszelkich bieżących spraw związanych z nieruchomością w tym przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

Odczyty i rozliczenia z dostawcami jak i z właścicielami wszelkich nośników energetycznych w nieruchomości; sposób rozliczania jest prowadzony po uzgodnieniach z użytkownikami nośników i jest dostosowany do istniejących możliwości technicznych opomiarowania,

Prowadzenie dodatkowych usług wyżej nie ujętych, a wynikających z potrzeb właścicieli nieruchomości.

nasze usługi