Szybki kontakt

AK Property Wspólnoty
tel/fax
(58) 322 37 43 w.10

Zarządzamy terenami postoczniowymi wraz z obiektami budowlanymi

AK PROPERTY WSPÓLNOTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: 80-119 Gdańsk ul. Asesora 76
Telefon: (58) 322 37 43
Fax: (58) 322 37 43

e-mail:
a.antczak@akproperty.pl

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000551317 w Sądzie Rejonowym Gdańsk–Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000 zł, NIP 583-317-78-48.

nasze usługi